noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto Blockchain Center of Excellence

Luomme arvoa yrityksille ja ekosysteemeille kehittämällä ratkaisuja seuraavan sukupolven hajautetuille liiketoimintaverkoille.

Tavoitteenamme on rakentaa älykkäitä yhteiskuntia, joissa digitaaliset, automatisoidut palvelut auttavat lisäämään luottamusta eri osapuolien välillä.

Tällä hetkellä Internetin keskeinen ongelma on luottamuksen puute. Hajautettujen ratkaisujen, kuten lohkoketjujen ja hajautetun tilikirjan teknologioiden, kehittyminen on kuitenkin synnyttänyt uudentyyppisiä ekosysteemejä, joissa organisaatiot ja yksilöt voivat muodostaa hajautettuja luottamusverkkoja ilman välikäsiä. Tuomme uusia näkökulmia siihen kuinka hajautettuja teknologioita voidaan hyödyntää liiketoiminnassa esimerkiksi alentammalla liiketoiminnan riskejä, suoraviivaistamalla tietojen käsittelyä ja tehostamalla työtä.
Käytännön projektien myötä autamme asiakkaitamme varmistumaan näiden teknologioiden käyttökelpoisuudesta liiketoiminnan, juridiikan ja teknologian näkökulmista.
Ota meihin yhteyttä ja löydä uusia mahdollisuuksia hyödyntää lohkoketjuteknologioita toimialallasi ja omassa liiketoiminnassasi.

Markus Hautala

Head of Blockchain CoE

Valokeilassa

Yrityksillä voi olla täysin digitaalinen identiteetti

Hyödynnä hajautettujen liiketoimintamallien tarjoamat mahdollisuudet

Lue lisää

Ihmislähtöinen näkökulma dataan johdattaa älykkäämpään digitaaliseen aikaan

Miten lohkoketjuteknologiat ovat muuttaneet digitaalista aikakautta?

Lue lisää blogista!

Hajautetut luottamusverkot voivat parantaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä

Autoimme yrityksen perustamiseen liittyvässä kokeilussa.

Lue lisää toteutuksesta

Digitaalista Eurooppaa rakentamassa

Mikä rooli on saumattomalla pääsyllä dataan ja lohkoketjuteknologioilla?

Lue lisää

R3 Tiedon partneriksi

Tavoitteenamme on kiihdyttää hajautetttujen luottamusverkkojen hyödyntämistä.

Lue lisää yhteistyöstä.

Keskeiset hyödyt

Löydä uusia mahdollisuuksia hyödyntää lohkoketju-teknologioita toimialallasi ja omassa liiketoiminnassasi.

Lohkoketjukoulutukset ja työpajat

Löydä uusia mahdollisuuksia hyödyntää lohkoketju-teknologioita toimialallasi ja omassa liiketoiminnassasi.

Konkretisoi hajautettujen teknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnallesi.

Käyttötapausten määrittely & suunnittelu

Konkretisoi hajautettujen teknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnallesi.

Hyödynnä hajautettujen liiketoimintamallien tarjoamat mahdollisuudet

Ratkaisut liiketoimintaverkoille

Hyödynnä hajautettujen liiketoimintamallien tarjoamat mahdollisuudet

Katso video!

Esimerkkejä käyttökohteista

Listaamattamattomien yhtiöiden osakekaupan digitalisointi

Asiakastieto, Nordea, OP Ryhmä, Privanet ja Tieto digitalisoivat listaamattomien osakkeiden kaupankäynnin ja osakashallinnan lohkoketjun avulla

Lue lisää
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä