noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Ketterä tekoälyratkaisu tekee aivosairauksien tutkimuksesta nopeampaa, tehokkaampaa ja potilaskeskeisempää kuin aiemmin

- Mikael von und zu Fraunberg, johtaja, Kansallinen neurokeskus

Matti Ristimäki

Vice President, Data-Driven Businesses

Haaste

Aivojen toimintahäiriöitä aiheuttavat sairaudet koskettavat lähes jokaista suomalaista tai heidän läheistään. Yksi aivokasvaintutkimuksen haasteista on tiedon kerääminen potilaskertomuksista. Perinteinen manuaalinen tiedonkeräys on hidasta ja virheille altista. Tampereen yliopistollisen sairaalan aivokasvaimiin keskittyvä tutkimusryhmä tarvitsi ratkaisun, jolla kerätä automaattisesti dataa potilaskertomuksista tutkimustarkoituksiin.

Ratkaisu

Kyseessä on yksi Kansallisen neurokeskuksen pilottiprojekteista, ja sen tavoitteena on nopeuttaa tutkimusta sekä tehdä aivosairauksien hoidosta tehokkaampaa ja potilaskeskeisempää. Tieto kehitti tekoälyratkaisun, joka hyödyntää luonnollisen kielen prosessointia tunnistaen sille opetettuja ilmauksia ja sanoja potilaskertomuksista. Työkalu jäsentää keräämänsä datan määritettyjen luokitusten mukaisesti ja siirtää sen tietoaltaaseen, josta data on tutkijoiden käytettävissä reaaliaikaisesti. 

Lue lisää ratkaisuistamme.

Asiakkaasta

Suomen hallitus käynnisti Kansallisen neurokeskuksen valmistelutyön vuonna 2017. Valmisteluvaihetta ja tutkimusverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Keskuksen tehtävänä on toimia kansallisena neurotieteiden yhteistyöverkostona, ja sen tavoitteena on koota Suomessa tehtävää aivotutkimusta yhteen. 

Lue lisää: https://neurocenterfinland.fi

Tekoälyratkaisu mahdollistaa nopeamman ja automatisoidumman tutkimusdatan käsittelyn

Aivotutkimuksen tehostaminen

Tekoälyratkaisu mahdollistaa nopeamman ja automatisoidumman tutkimusdatan käsittelyn

Tulokset ovat helpommin terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä

Vaikuttaa merkittävästi hoitopolkuihin

Tulokset ovat helpommin terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä

Nopeammin käytettävissä olevan tutkimustiedon avulla

Parempaa hoitoa potilaille

Nopeammin käytettävissä olevan tutkimustiedon avulla

Neurocenter Finland - agile AI solution

Tekoälyratkaisut entistä tärkeämpiä terveydenhuollossa

Suomessa on runsaasti tutkimusosaamista aivokasvainten ja muiden neurologisten sairauksien saralla. Siitä huolimatta tutkijoiden välinen yhteistyö voisi olla tehokkaampaa, sillä riittävän suurten tutkimusaineistojen kerääminen on ollut haastavaa pienen väestön keskuudesta. Kansallinen neurokeskus pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman tuomalla tutkijoita yhteen ja helpottamalla laajempien kansallisten tutkimusprojektien toteutumista. 

Haasteena tähän asti on ollut, että tarvittava tieto on usein jäsentämättömänä tekstinä potilaskertomuksissa. Kyseistä tekstiä ei voi käyttää analytiikassa ilman, että siitä ensin poimitaan olennaiset tiedot, jotka muunnetaan jäsennettyyn muotoon. Jäsentämisen tekeminen manuaalisesti on varsin hidasta, mistä johtuen Kansallinen neurokeskus tunnisti tarpeen automatisoidulle tutkimusdatan jäsentämis- ja analytiikkaprosessille. 

Parempia ja nopeampia tuloksia nykyaikaisilla datatyökaluilla

Suomessa diagnosoidaan noin 800 aivokasvainta vuosittain. Potilaiden hoitopolkuun vaikuttaa merkittävästi se, että tutkijoilla on tehokkaammat työkalut tutkimuksen tekemiseen ja että tutkimustulokset ovat kätevämmin terveydenhoidon ammattilaisten ulottuvilla. Tähän tavoitteeseen päästäkseen Kansallinen neurokeskus aloitti yhteistyön Tiedon kanssa luodakseen tekoälyratkaisun, jolla potilasdataa saataisiin poimittua potilaskertomuksista automaattisesti. Tiedon valintaa yhteistyökumppaniksi puolsi yhtiön kokemus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tietojärjestelmistä ja tietoaltaiden rakentamisesta kyseisen sairaanhoitopiirin tarpeisiin. 

Tiedon data-asiantuntijat loivat tekoälyratkaisun, joka hyödyntää luonnollisen kielen prosessointia. Työkalu tunnistaa potilaskertomuksista sille opetettuja ilmauksia tai sanoja. Sen jälkeen se jäsentää keräämänsä datan määritettyjen luokitusten mukaisesti. Lopulta data siirretään tietoaltaaseen, jossa se on tutkijoiden käytettävissä reaaliaikaisesti.

Näin tekoälyratkaisu nopeuttaa tutkimusta ja tekee aivosairauksien hoidosta tehokkaampaa ja potilaskeskeisempää. 

Haluamme tehostaa aivokasvaintutkimusta useissa suomalaisissa yliopistosairaaloissa hyödyntämällä tutkimusdataa nopeammin ja automatisoidummin.

Mikael von und zu Fraunberg

Johtaja, Kansallinen neurokeskus

Tähtäimessä parempi ja henkilökohtaisempi potilashoito

Tekoälyratkaisun avulla pyritään parantamaan aivokasvaintutkimuksen tehokkuutta merkittävästi. Kun manuaalisesta tiedonkeruusta siirrytään pois, tutkimustulokset ovat aikaisempaa nopeammin käytettävissä, mikä edistää tutkimuksen laatua. Tämä menetelmä tuo myös tutkimuksen ja potilashoidon vähitellen lähemmäksi toisiaan, sillä hoito- ja lääkityssuunnitelmasta voidaan tehdä henkilökohtaisempi – ja laadukkaampi.

Tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut ovat nousemassa entistä tärkeämpään rooliin terveydenhuollossa. Alan organisaatiot ovat yhä enemmän siirtymässä käyttämään keskitettyjä datavarastoja, jotka yhdistävät monimuotoista potilasdataa ja tämän projektin kaltaisia tekoälyratkaisuja. Sen myötä organisaatiot pystyvät hyödyntämään datavarantojaan jäsentämällä potilasdataa siten, että sitä voidaan käyttää tehokkaasti tutkimuksessa ja hoidossa. 

Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin sekä ketterään ja tehokkaaseen tekoälyratkaisuun. Yhteistyöllä olemme tehneet tästä upean kokemuksen. Jokainen taho – aina sairaaloista ja sairaanhoitopiireistä tutkimusjohtajiin ja yrityksiin saakka – on osallistunut erittäin positiivisella asenteella

Mikael von und zu Fraunberg

Johtaja, Kansallinen neurokeskus

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä