noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

CleverHealth Networkissa syntyy digitaalisia terveysinnovaatioita

Matti Ristimäki

Vice President, Data-Driven Businesses

CleverHealth Network on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n koordinoima uusi, ainutlaatuinen terveysinnovaatioiden ekosysteemi. Myös Tieto on mukana ekosysteemissä kehittämässä datapohjaisia terveydenhuollon ratkaisuja. Ekosysteemin yhtenä keskeisenä mahdollistajana toimii HUS:n ja Tiedon rakentama HUS-tietoallas.

 
Uusi toimintatapa mahdollistaa ketterän sairaanhoidon innovoinnin, jossa ensimmäisiä sovelluksia voidaan saada käyttöön jo jopa puolessa vuodessa, sanovat HUS:n kehittämisylilääkäri Miikka Korja ja Tiedon Intelligent Wellbeing -palvelusta vastaava johtaja Matti Ristimäki.


Terveydenhuollon kehittäminen vaatii jatkuvia digitaalisia innovaatioita, joiden edellytyksenä on uudenlainen yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Syksyllä 2017 toimintansa aloittanut CleverHealth Network -ekosysteemi vastaa tähän haasteeseen tuoden yhteen terveydenhuollon johtavat asiantuntijat, HUS:n ainutlaatuisen terveysdatan sekä 14 yrityksen korkean teknologisen osaamisen. Uudessa ekosysteemissä digitaalisia terveyssovelluksia innovoidaan yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden sekä useampien yritysten kesken erilaisissa projekteissa, kun perinteisesti ratkaisuja on kehitetty yksittäisten kumppaneiden kanssa. CleverHealth Networkissa kaikilla on yhteinen tavoite: aitojen terveyshyötyjen luominen suomalaisille.

HUS:lla on käytössään maailmanlaajuisestikin uniikki tietoaineisto, sillä lähes 100 prosenttia potilasdatasta on digitaalisessa muodossa. HUS haluaa hyödyntää käytössään olevaa valtavaa tietomassaa entistä laajemmin tarjotakseen yhä laadukkaampaa sairaanhoitoa ja kehittääkseen lääketieteellistä tutkimusta.

– CleverHealth Networkissa mukana olevat yritykset hakeutuvat nimenomaan niihin hankkeisiin, joihin heillä on erityisosaamista. Tällöin dataa on mahdollista jalostaa nopeammin ja tehokkaammin – nyt ensimmäisiä sovelluksia voidaan saada käyttöön jo jopa puolessa vuodessa, kun tavallisesti lääketieteen tutkimusprojekteissa aikajänne on useampia vuosia, kertoo kehittämisylilääkäri Miikka Korja HUS:lta. 

Toimiva ekosysteemi edellyttää luottamusta ja läpinäkyvyyttä

Tuottaakseen merkityksellisiä innovaatioita CleverHealth Networkin toiminta edellyttää luottamusta ja läpinäkyvyyttä osapuolten välillä. Kuten akateemisessa maailmassa, myös tässä ekosysteemissä toimijoiden on jaettava osaamistaan muiden kanssa, vaikka osa voi kilpailla jopa samalla toimialalla. Ekosysteemissä tietoa käytetään yhteiseen hyvään – terveyshyötyjen luomiseen – eikä esimerkiksi yritysten muuhun tuotekehitykseen.

– CleverHealth Networkissa kaikki voittavat. Yritykset saavat HUS:lta tunnistettuja, merkityksellisiä ideoita tuote- ja palvelukehitykseen sekä voivat oppia paljon toisiltaan, ja HUS taas saa käyttöönsä uusia ratkaisuja, joilla luodaan aitoa terveyshyötyä suomalaisille, selittää Tiedon Intelligent Wellbeing -palvelusta vastaava johtaja Matti Ristimäki.

Tietoallas mahdollistaa datan hyödyntämisen innovaatioprojekteissa

Tieto on mukana CleverHealth Network -ekosysteemissä osallistuen aktiivisesti muun muassa datapohjaisten sovellusten innovointiin ja toteutukseen sekä potilastietojärjestelmien uusien ominaisuuksien rakentamiseen. Keskeisessä asemassa CleverHealth Networkin projekteissa on HUS:n tietohallinnon ja Tiedon kehittämä HUS-tietoallas.

– Tietoallas on niin sanottu big data -ratkaisu, jolla dataa voidaan kerätä ketterästi HUS:n eri järjestelmistä ja tuoda se yhteen paikkaan. Lisäksi tietoallas mahdollistaa samaan yksilöön liittyvien tietojen yhdistelyn ja parantaa esimerkiksi tekstimuodossa olevan datan laatua, jotta sitä voidaan hyödyntää paremmin tekoälysovelluksissa, kertoo Matti Ristimäki.

– Tietoallas tarjoaa merkittäviä hyötyjä terveydenhuollon kehitykseen. Sen avulla voidaan luoda sekä yksilöitä että laajempia ryhmiä koskevia, ainutlaatuisia ennustemalleja dataa hyväksikäyttäen. Lisäksi data voidaan pseudonymisoida tai anonymisoida, jolloin yksittäisiä potilaita ei voida tunnistaa. Tällöin dataa voidaan käyttää yhteistyössä yritysten kanssa uusien hoitomuotojen ja teknologioiden innovointiin, Miikka Korja sanoo.

Terveydenhuollon tulevaisuus näyttää lupaavalta

CleverHealth Networkin ensimmäiset askeleet ovat olleet kaikkien osapuolten mielestä erittäin lupaavia. Mikäli sama tahti jatkuu, ekosysteemiä voidaan tulevaisuudessa laajentaa ottamalla mukaan lisää sairaaloiden ideoita sekä esimerkiksi startup-yrityksiä. Terveysteknologiaan keskittyville startupeille ekosysteemi luokin merkittäviä mahdollisuuksia, kun ratkaisuja voidaan testata nopeasti aidossa sairaalaympäristössä.

Tulevaisuudessa tullaan siis varmasti näkemään lisää ainutlaatuisia, digitaalisia terveysinnovaatioita, jotka luovat parempaa terveyttä kaikille suomalaisille.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä