noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Aktia onnistui ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina täydessä peruspankkijärjestelmän uusinnassa

Måns Larsson

Senior Sales Manager, Credit Solutions and Services

Tiedon Emric-tiimi oli tärkeässä osassa Aktian korvatessa peruspankkijärjestelmänsä uudella. Emric toteutti automatisoidun ja dynaamisen lainaratkaisun, jonka avulla Aktia on voinut leikata toimintakulujaan puoleen ja lyhentää lainojen käsittelyaikoja päivistä muutamiin tunteihin.

Automaattinen lainajärjestelmä mahdollistaa juoksevien kulujen laskemisen

Tehokkaiden ja asiakaskeskeisten pankkipalvelujen tarjoamiseksi on panostettava laatuun ja joustavuuteen. Lisäksi uudet palvelut pitää saada nopeasti markkinoille. Tämä on tällä hetkellä suuri haaste monille pankeille. Vuonna 2013 suomalainen Aktia-pankki päätti vaihtaa pankkijärjestelmänsä varmistaakseen prosessien kustannustehokkuuden ja tavoittaakseen 5 miljoonan euron vuotuiset säästöt IT-kuluissa.

"Kaksi pääajuria hankkeelle oli pienentää koko järjestelmän juoksevia kustannuksia sekä pienentää lainankäsittelyaikoja", sanoo Juha Volotinen, Aktian tietohallintojohtaja.

Vaatimusten mukainen ja räätälöity ratkaisu käyttöön yhdessä viikonlopussa

Tähän suureen panostukseen Aktia valitsi verkkopankkikumppaninsa Tiedon huolehtimaan järjestelmäylläpitopalveluista, sekä lainajärjestelmän toimittajaksi Emricin, joka on nykyään osa Tieto-konsernia.

Tiedon Emric-tiimi toteutti kattavan lainatoimintojen tukiratkaisun, joka kattaa sekä kuluttaja- että yritysmarkkinat Suomessa. Ratkaisuun sisältyvät lainojen myöntämisprosessit ja hallinnointi, ja siihen voidaan integroida liikekumppaneita. Automatisoitu ratkaisu soveltuu Aktian ja Suomen markkinoiden tarpeisiin, ja se vastaa paikallisia vaatimuksia muun muassa eri lainatyyppien osalta. Kun oli päätetty, että järjestelmä otetaan käyttöön kerralla, koko perusjärjestelmän käyttöönotto toteutettiin yhden viikonlopun aikana.

"Olemme erittäin tyytyväisiä projektin tuloksiin. On loistava saavutus, että järjestelmä otettiin käyttöön ilman asiakkaille koituneita suurempia ongelmia. Monet samankaltaiset projektit ovat epäonnistuneet, joten olemme erittäin ylpeitä toteutuksesta ja kaikki mukana olleet ovat tehneet upeaa työtä", sanoo Aktian tietohallintojohtaja Juha Volotinen.

Yhteistyö tärkein menestystekijä

Projekti perustui ketteriin menetelmiin: kehitystyö suunniteltiin kuukauden pituisissa jaksoissa, jolloin ohjelmisto toimitettiin Aktialle nopean ja tehokkaan palautteen saamiseksi. Yhteistyö toimi hedelmällisesti alusta alkaen, ja kehittyi edelleen jokaisen jakson jälkeen. Työryhmät eivät pelänneet muutoksia ja kehittivät järjestelmän yksityiskohtia koko projektin ajan. Siten kaikki esiin tulleet haasteet pystyttiin ratkaisemaan nopeasti ja tehokkaasti. Koska kaikki mukana olleet sidosryhmät ja itse Aktia-pankki käyttivät samaa ketterää toimintatapaa, saatiin juuri Aktialle ja järjestelmän käyttäjille mukautettu lopputulos.

"Vankka keskittyminen ja ketterä reagointi auttoivat meitä hallitsemaan tätä monimutkaista projektia, vaikka tämänkokoisessa projektissa tietenkin ilmenee aina erilaisia haasteita ja muutoksia", Juha Volotinen sanoo.

"Nyt kun Aktia-pankki on ottanut uuden peruspankkijärjestelmänsä käyttöön, olemme todella tyytyväisiä Tiedon Emric-tiimin ja Aktia-pankin välisen yhteistyön tuloksiin. Se, että Aktia on ottanut käyttöönsä Emricin lainaratkaisun kokonaisuudessaan, kertoo näiden toimintojen monipuolisuudesta. Uskomme, että uusi automatisoitu ja dynaaminen lainaratkaisu tarjoaa Aktialle ja sen asiakkaille paljon lisäarvoa", sanoo Tieto-konserniin kuuluvan Emricin johtaja Pedram Tadayon.

Integroitu ratkaisu tukee Aktian kehitystä

Kuten monilla muillakin pankeilla, Aktian suurena haasteena ovat jatkuvat muutokset asiakkaiden tarpeissa ja pankkialan säädöksissä. Siksi Aktia haluaa parantaa kilpailukykyään ja saavuttaa aseman asiakkaiden ensisijaisena valintana pankkipalvelujen alueella. Tämän saavuttamiseksi Aktian täytyi parantaa palvelujensa saatavuutta ja joustavuutta kaikkien kanavien kautta. Lisäksi uusien tuotteiden ja palvelujen markkinoilletuloaikaa haluttiin nopeuttaa.

Tiedon Emric-tiimin toteuttama ratkaisu antaa Aktialle ajan tasalla olevan ja liiketoiminnan tarpeisiin perustuvan peruspankkijärjestelmän, johon voidaan integroida myös liikekumppaneita. Siten Aktiasta on tullut Suomen pankkialan edelläkävijä. IT-kulujen, työmäärän ja huoltotarpeen väheneminen antavat Aktian henkilöstölle mahdollisuuden keskittää aikansa ja energiansa muihin tärkeisiin asioihin – kuten asiakaspalvelun kehittämiseen ja tarjonnan laajentamiseen.

"Odotamme Emricin ratkaisun tuottavan meille enemmänkin hyötyjä sitä mukaa, kun digitoimme toimintaamme edelleen. Saamme mahdollisuuden investoida uuteen toimintaan ja tarjontamme kehittämiseen. Aktia on nyt todella hyvissä asemissa", Juha Volotinen sanoo.

Miten Tieto auttoi:

 • Integroitu kaikenkattava lainaratkaisu, joka on Suomen markkinoiden ja säädösten vaatimusten mukainen.
 • Lainaratkaisu, joka on luotu osaksi suurempaa infrastruktuuria – lainatoiminnan osat ovat yhteydessä Aktia-pankin muihin järjestelmiin, kuten korttien ja tilien hallintaan.
 • Automatisoitu, tehokkaampi ja suojattu ratkaisu luottojen hallintaan ja luottokelpoisuuden määrittelyyn.
 • Alusta, jolla Aktia voi kehittää liiketoimintaansa edelleen, ja jota Tieto ylläpitää ja jatkokehittää jotta lainatuotteet kehittyvät ja noudattavat regulaatiomuutoksia sekä teknisiä että markkinatarpeita noudattaen vuosiksi eteenpäin.
 • Projekti- ja toimitusmalli jolla perustana ketterät menetelmät, johtaen todelliseen ratkaisukeskeiseen yhteistyöhön.


Mitä Aktia on saavuttanut:

 • Lainojen käsittelyaika lyhennetty päivistä muutamiin tunteihin.
 • Toimintakulut leikattu 50% aiemmasta.
 • Kyvykkyys valvoa ja analysoida luottokelpoisuusluokituksia liiketoimintasääntöjen ja prosessien mukaisesti.
 • Mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa kehittyneempien pankkituotteiden kautta asiakaskeskeisen digitaalisen alustan avulla.
 • Moderni ja ajantasainen peruspankkijärjestelmä, johon voidaan integroida liikekumppanit sekä sisäiset ja ulkoiset palveluntarjoajat, asettaen Aktian suomalaisen pankkitoiminnan edelläkävijäksi.
 • Mahdollisuus hyötyä Emricin lainajärjestelmän jatkuvasta tuotekehityksestä. Kehitys jota johtaa Tieto kuten myös muut pankit ja finanssilaitokset Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti.
 • Tehtävien automatisointi.
 • Nopeampi markkinoilletuontiaika uusilla tuotteilla sekä mukautuminen markkinamuutoksiin.


Viisi peruspankkijärjestelmän korvaamisen menestyksen salaisuutta

 • Toimitus aikaisessa vaiheessa ja jatkuvasti, jotta voidaan välttää ongelmien ilmeneminen liian myöhäisessä vaiheessa.
 • Todellinen yhteistyö kaikkien sidosryhmien kesken, keskittymättä arvovaltakysymyksiin tai syyttelyyn. Vahva projektiorganisaatio ja viestintä eri tiimien välillä.
 • Jatkuva liiketoiminnan tavoitteiden pitäminen mielessä ja kehityksen ajaminen eteenpäin koko ajan.
 • Testaaminen sekä aikaisessa vaiheessa että jokaisen toimituksen jälkeen, vähentäen riskiä ja työmäärää lopullisista hyväksymistestauksen vaiheista.
 • Muutokset ovat hyvästä – muutoksiin pitää koko ajan mukautua sen sijaan, että niitä vastustettaisiin. Sitoutunut asiakas, joka ymmärtää uuden peruspankkijärjestelmän hyödyt, ja panostaa täysillä uuteen!
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä