noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Students

Spend your summer experiencing the culture and business at a Nordic IT services and software company. Or exchange ideas with experienced professionals by writing your master’s thesis with us.

Summer trainees

Use your summer to network and gain valuable experience among innovative and talented colleagues. Your commitment, proactive approach and hunger for learning and sharing new ideas will be the cornerstone of your summer's success. With a quest for knowledge and an inquiring mind, maximise your access to industry thought leaders and solution masters. Time spent experiencing the inner workings of life at Tieto is an investment in your future.

 

Summer jobs in the Nordics 

Tieto offers interesting summer jobs for students and recent graduates around Finland, Sweden and Norway in 2020. 

Check them out here and apply soon!

 

Master's thesis opportunities in Sweden

Write your master's thesis on topics that will contribute to making our society a smarter, and better place for all. Opportunities are offered throughout the year and give you the chance to challenge yourself and us. 

 

For general recruitment enquiries or to find out more about our upcoming opportunities, contact:

 

Värdet av optimerad vedgårdslogistik vid massa- och pappersbruk 

Huvudman för uppdraget är Tieto Sweden AB, enheten Forest Consulting. Arbetet utförs i samverkan med Stora Enso Skog AB. Kontaktpersoner och resurser från bägge organisationerna kommer delta.

Antal studenter för uppdraget:  1-2

När: HT 2019

Tieto och Stora Enso Skog tror på nyfikna och modiga unga förmågor och studenter som vill göra skillnad. Ett examensarbete kan vara språngbrädan för framtida karriär. Vi hoppas hitta engagerade och drivande människor som vi kan samarbeta med nu och kanske i framtiden.

Vision: Wood Supply Chain Excellence

Bakgrund

Industrilagret vid massa- och pappersbruk (vedgården) utgör en viktig del i värdekedjan från skog till efterföljande industriprocess. Råvaran ska hanteras effektivt och säkert för att minimera kostnader, att på bästa sätt ta vara på fiberns värde och att skapa en säker arbetsplats för personalen. Trädråvaran kommer dessutom bli allt mer eftertraktad i framtidens bioekonomi och vi behöver hantera den omsorgsfullt. På vedgården hanteras stora värden och för att dessa ska kunna utnyttjas till fullo och på effektivast möjliga sätt, ser vi ett behov av fördjupat kunskapsunderlag. Det här examensarbetet ska fokusera på att hitta och kvantifiera potential till förbättring och titta på vilka data, strukturer och verktyg som krävs för att optimera logistikarbetet på vedgården. Arbetet kommer utföras på ett av Stora Ensos massa- och pappersbruk. 

Problemformulering

Vilka potentiella mervärden finns av att optimera truckkörning och vedgårdslogistik vid massa- och pappersbrukens råvarulager? Hur säkerställs effektiva lagerförflyttningar av råvaran för att kunna addera värden i renseri och fortsatt industriprocess? Vilka kvalitetsförluster kan inoptimal vedgårdshantering leda till? Vilka data och stödjande strukturer behövs för ett fullgott beslutsunderlag?

Studentprofil

Ingenjör, data/optimering, ekonomi, logistik, systemvetare, skog

Mål

Målet med arbetet är att visa på vilka värden, inkl kvantifiering, som en mer optimerad vedgårdshantering kan innebära. Det ska ge svar på potential till förbättring samt vilka relevanta data som finns tillgängliga idag respektive saknas. Examensarbetet ska även identifiera vilka strukturer och verktyg som behövs för att möjliggöra denna optimering. Resultatet ska kunna utgöra kunskapsunderlag för massa- och pappersbruk som input i sin utveckling av effektivare och säkrare hantering av sitt råvarulager. Detta arbete kan skrivas på distans med undantag för intervjuer och studiebesök som kommer behöva göras i Dalarna. 

Låter detta intressant? Vänligen ansök via denna länk. Vi kommer att hantera ansökningarna löpande. 

Mikael Zachrisson, senior business consultant vid Tieto Forest

+46 70 608 51 41

mikael.zachrisson@tieto.com

Stakeholders affecting the success of a digital platform for gig consultants

Organization– Industry & Application Advisory

Job area – Management/Business Consulting

We believe in curious minds and the courageous: in the young professionals, recent graduates and students who want to make an impact for a better, smarter society. Tieto Booster is our career platform for the changemakers of the future. This is your chance - Start as a professional!    

The Thesis work

Background

Mapping different stakeholders that can influence and/or are affected by the success of a digital platform facilitating the meeting between independent consultants, resources/skill requester (buyer), administrators and other relevant content/service provider.

With the growing trend of the gig economy and professionals increasingly taking on projects and work assignments as independent consultants, the need for a well-functioning digital platform to help facilitate the meeting of supply and demand of competence increases.

We are interested in gaining a deeper understanding of what different stakeholders are involved and how they can shape and influence the development of a digital platform. We also want to understand how different stakeholders evaluate the success of such a platform in facilitating the meeting of supply and demand of competence.

We also want to get additional insights around why an independent consultant may choose to be present on specific platforms in terms of knowledge sharing, access to intellectual capital and other aspects attracting them to specific platforms.

Mission/Problem statement

How to best position Business/IT consulting services in a market driven by gig-economy and how can incumbent firms use the gig-economy to access the right competence when needed?

What strategic options do Tieto have and what uncertainties do we need to master?

Student profile

Education: Masters in Science and/or Economics/Management/Business Administration

Goal/ Target

A base for setting the strategic direction on how to grow our consulting business

If you are interested please apply via this form

Contact for this Master Thesis:

Manager:

Add name: Ragnar Malmborg

Add phone number: 070 755 16 44

Add e-mail: ragnar.malmborg@tieto.com

Mentor:

Add name: Amalia Nilsson

Add phone number: 073 071 7613

Add E-mail: amalia.nilsson@tieto.com

 

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn