noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Students

Exchange ideas with experienced professionals by writing your master’s thesis with us, or spend a summer experiencing the culture and business at the leading Nordic IT services and software company

Summer trainees

Use your summer to network and gain valuable experience among innovative and talented colleagues. Your commitment, proactive approach and hunger for learning and sharing new ideas will be the cornerstone of your summer's success. With a quest for knowledge and an inquiring mind, maximise your access to industry thought leaders and solution masters. Time spent experiencing the inner workings of life at Tieto is an investment in your future.

 

Summer jobs in Finland

Tieto will again this year offer interesting summer jobs for students and recent graduates around Finland. 

Summer Trainee 2019 campaign is now closed, and we are currently screening applications. 

 

For general recruitment enquiries or to find out more about our upcoming opportunities, contact:

 

Master's thesis opportunities in Sweden

Write your master's thesis on topics that will contribute to making our society a smarter, and better place for all. Opportunities are offered throughout the year and give you the chance to challenge yourself and us. 

Värdet av optimerad vedgårdslogistik vid massa- och pappersbruk 

Huvudman för uppdraget är Tieto Sweden AB, enheten Forest Consulting. Arbetet utförs i samverkan med Stora Enso Skog AB. Kontaktpersoner och resurser från bägge organisationerna kommer delta.

Antal studenter för uppdraget:  1-2

När: HT 2019

Tieto och Stora Enso Skog tror på nyfikna och modiga unga förmågor och studenter som vill göra skillnad. Ett examensarbete kan vara språngbrädan för framtida karriär. Vi hoppas hitta engagerade och drivande människor som vi kan samarbeta med nu och kanske i framtiden.

Vision: Wood Supply Chain Excellence

Bakgrund

Industrilagret vid massa- och pappersbruk (vedgården) utgör en viktig del i värdekedjan från skog till efterföljande industriprocess. Råvaran ska hanteras effektivt och säkert för att minimera kostnader, att på bästa sätt ta vara på fiberns värde och att skapa en säker arbetsplats för personalen. Trädråvaran kommer dessutom bli allt mer eftertraktad i framtidens bioekonomi och vi behöver hantera den omsorgsfullt. På vedgården hanteras stora värden och för att dessa ska kunna utnyttjas till fullo och på effektivast möjliga sätt, ser vi ett behov av fördjupat kunskapsunderlag. Det här examensarbetet ska fokusera på att hitta och kvantifiera potential till förbättring och titta på vilka data, strukturer och verktyg som krävs för att optimera logistikarbetet på vedgården. Arbetet kommer utföras på ett av Stora Ensos massa- och pappersbruk. 

Problemformulering

Vilka potentiella mervärden finns av att optimera truckkörning och vedgårdslogistik vid massa- och pappersbrukens råvarulager? Hur säkerställs effektiva lagerförflyttningar av råvaran för att kunna addera värden i renseri och fortsatt industriprocess? Vilka kvalitetsförluster kan inoptimal vedgårdshantering leda till? Vilka data och stödjande strukturer behövs för ett fullgott beslutsunderlag?

Studentprofil

Ingenjör, data/optimering, ekonomi, logistik, systemvetare, skog

Mål

Målet med arbetet är att visa på vilka värden, inkl kvantifiering, som en mer optimerad vedgårdshantering kan innebära. Det ska ge svar på potential till förbättring samt vilka relevanta data som finns tillgängliga idag respektive saknas. Examensarbetet ska även identifiera vilka strukturer och verktyg som behövs för att möjliggöra denna optimering. Resultatet ska kunna utgöra kunskapsunderlag för massa- och pappersbruk som input i sin utveckling av effektivare och säkrare hantering av sitt råvarulager. Detta arbete kan skrivas på distans med undantag för intervjuer och studiebesök som kommer behöva göras i Dalarna. 

Låter detta intressant? Vänligen ansök via denna länk. Vi kommer att hantera ansökningarna löpande. 

Mikael Zachrisson, senior business consultant vid Tieto Forest

+46 70 608 51 41

mikael.zachrisson@tieto.com

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn