noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

IT haldusteenused

Haldusteenusega võtame vastutuse kogu taristu toimimise eest, et meie kliendid saaksid keskenduda oma põhitegevusele.

Keskendu oma ärile

Oleme võimelised teenindama nii väikeseid kui suuri, tuhandetesse seadmetesse ulatuvaid süsteeme.

Priit Muuga

Äriarendusjuht

Mida pakume

Taristu haldusteenus

Haldame ja majutame klientide infosüsteeme koos sinna juurde kuuluvate tugisüsteemidega. Meie spetsialistid tagavad süsteemide jõudluse, pideva kättesaadavuse ja dokumentatsiooni ajakohasuse. Oleme abiks juba süsteemide planeerimisel – meie süsteemiarhitektid aitavad leida parima lahenduse lähtudes kliendi vajadustest.

Töökohtade haldus- ja tugiteenus

Kujundame arvutitöökoha teenuse vastavalt kliendi vajadustele tuginedes pikaaegsele kogemusele. Katame teenused kaugtoest ja kesksest haldusest kohapealse abini, milleks kasutame kaasaegseid vahendeid. Meil on pikk praktika ja staažikad koolitatud spetsialistid.

Süsteemide jälgimine 24/7

Monitooringu meeskond registreerib ööpäevaringselt kõik sündmused ja häired klientide infosüsteemide, teenuste ja seadmete töös. Vastavalt juhistele kõrvaldavad spetsialistid rikked või teatavad juhtumist kohe vastutajatele.

Kasutajatugi

Mitmetasandiline kasutajatugi võtab vastu ja registreerib kõik IT mured ning lahendab need vastavalt kokkulepetele. Kogutud info põhjal teeme ettepanekuid kasutajate probleemide vähendamiseks.

On-site ehk tugi kohaletulekuga

Meie väljaõppinud tehnikute tiimid asuvad paljudes Eesti linnades. Sellega on tagatud kiire ja õigeaegne sündmustele reageerimine üle kogu riigi.

Jaga Facebookis Tweet Jaga LinkedIn'is